Lille 4 80010 Pärnu Estonia
+372 564 4865
info@estplastic.ee

Keskonnasäästlik suhtumine

PP&PVC tooted, trükised, meened

Ettevõtte keskkonnapoliitika on looduse mõistlikul kasutamisel ja loodusliku keskkonna säilitamisel põhinev poliitika, mis teadustab polüpropüleenist, polüvinüülkloriidist ja polüetüleenist  kantseleitoodete tootmisel keskkonnale tekkivate negatiivsete mõjude järkjärgulist vähendamist. Oma eesmärgiks on ettevõte püstitanud vähendada sellest tegevusest tulenevat keskkonnamõju, et säilitada keskkonda praeguse ja tuleva põlvkonna jaoks. Antud eesmärk saavutatakse järgmiste põhimõtete alusel:

  • Looduskaitseliste seadusandlike ja normatiivsete nõuete, samuti huvitatud poolte ning muude keskkonna valdkonnas vastuvõetud nõuete järgimine;
  • Firmast ja selle teenustest ümbritsevale keskkonnale tuleneva mõju vältimine ja minimiseerimine, pidevalt parandades tegevuse ökoloogilisi näitajaid;
  • Töötajaskonna teadmiste taseme tõstmine ökoloogilises valdkonnas;
  • Tooraine, materjalide ja energia ressursside mõstlik kasutamine;
  • Ökoloogilise juhtimissüsteemi pidev täiustamine;
  • Sarnaste keskkonnakaitse alaste toimingute täitmise nõudmine oma partneritelt.

Tootmisettevõttel on Keskonnajuhtimise süsteemile vastav sertifikaat DIN EN ISO 14001