Lille 4 80010 Pärnu Estonia
+372 564 4865
info@estplastic.ee

Kvaliteedipoliitika

PP&PVC tooted, trükised, meened

Meie kvaliteedipoliitika on suunatud tarbijate vajaduste ja soovide rahuldamisele.
Missioon:
Tagada äritegevuse püsiv ja pikaealine kasv, kindlustades klientidele pakutava toodangu kõrge kvaliteedi ning jõukohaste hindadega teenused.
Ettevõttel on reputatsioon, mida iseloomustab kõrge professionaalsus ja vastutustunne klientide ees ning suutlikkus kvaliteetselt täita võetud kohustusi.
Visioon:
Arendada äritegevust, parandada pakutava toodangu ja teenuse kvaliteeti, tõsta teeninduse taset ning juurutada uusi progressiivseid tehnoloogiaid.
Suurendada oma turuosa plastikust toodete hulgi- ning jaeturul, täiustada teenuste valikut, tugevdada klientide usaldust ning tõsta nende lojaalsust.
Saada üheks juhtivatest ja äratuntavatest firmadest kantseleikaupadega kauplemise turul Eestis ja Soomes.
Meie väärtused:
Meeskond. Usume, et meie töötajad on oma ala asjatundjateks, kes süvendavad pidevalt oma teadmisi ning töötavad ühel eesmärgil – saada kliendile parimaiks nii pakutava toodangu kvaliteedilt kui teeninduse tasemelt.
Koostöö. Hindame oma püsikliente ja partnereid ning püüame avardada nende ringi.
Kvaliteet. Teame, et toodang ja teenindus võivad alati olla paremad, seetõttu täiustume pidevalt.
Tõhusus. Püüdleme parima tulemuse saavutamise poole tingimustes, kus töötajad on suure asjatundlikkusega ning suhtuvad kohusetundlikult vastuvõetud kohustuste täitmisse.
Areng. Me ei peatu kunagi saavutatul, otsime pidevalt uusi arenguteid ettevõtte juhtimissüsteemi parandamise poole.
Hool. Arvame, et edu saavutamine äris ei sõltu üksnes professionaalsetest kogemustest vaid ka sotsiaalsest vastutustundest.